Dofinansowanie

TRUCK POLAND ALBERT FURMANEK, WIKTOR FURMANEK S.C. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Celem projektu jest utworzenie infrastruktury badawczo-rozwojowej służącej opracowaniu technologii modernizacji/produkcji naczep m.in. do przewozu szkła i płyt betonowych pod kątem optymalizacji warunków transportu tj. m.in. użycia materiałów lżejszych, wytrzymalszych, jak również technik konstrukcji, łączenia elementów w celu poprawienia parametrów ładowności, efektywności transportu.

Realizacja projektu obejmuje wybudowanie hali oraz jej wyposażenie w aparaturę badawczą i utworzenie stanowisk badawczo-pomiarowych. Osiągnięte zostaną następujące wskaźniki: Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach 2 etaty.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 980 000.00 zł

Całkowita wartość projektu: 4 428 000.00 zł